Rozporządzenie Ministra IR z dnia 18.06.2014 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (tekst rozporządzenia)