Usługi świadczone przez Izbę

 

W ramach umowy z PARP Izba oferuje wszystkim członkom Klastra Zielona Kuźnia, na równych prawach, usługi:

 1. doradcze w zakresie :

  1. kojarzenia partnerów B2B,
  2. badania rynku,
  3. transferu technologii,
  4. zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez członków klastra

 2. laboratoryjne w zakresie:

  1. badań antykorozyjnych,
  2. analiz metalograficznych – link do mikroskopu
  3. analiz pełzania materiałów – link do pełzarki

 3. testujące nowe wyroby w zakresie:

  1. badania tarcia – link do urządzenia do badania współczynnika tarcia
  2. badania wytrzymałości,
  3. badanie twardości,- link do mikrotwardościomierza
  4. badanie kształtów i wad wyrobów – link do konturografu i defektoskopu
  5. analizy pokryć,
  6. pomiarów współrzędnościowych – link do maszyny wspólrzędnosciowej

 4. projektowa w zakresie projektowania powłok narzędzi.

Zgodnie z założeniami zawartej umowy wymienione usługi będą częściowo płatne, a częściowo zostaną pokryte w ramach pomocy de minimis. Szczegółowe warunki świadczenia usług oraz prawa    i obowiązki stron będą określane w umowach zawieranych przez Izbę z zainteresowanymi członkami Klastra.