Unieważnienie postępowania na świadczenie usług doradczych

 

2.10.2015

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH

Unieważnia się postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 07.09.2015 r. na świadczenie usług doradczych dla koordynatora klastra "Zielona Kuźnia" w ramach projektu „Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria" realizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii – działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (znak sprawy: DORADZTWO 2/2015/PO IG 5.1).