Zmiana terminu składania ofert i zapytań w postępowaniu na usługi doradcze dla Koordynatora Klastra


08.09.2015

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I ZAPYTAŃ

W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI DORADCZE DLA KOORDYNATORA KLASTRA

(znak sprawy: DORADZTWO 2/2015/PO IG 5.1).

 
Uprzejmie informujemy, że na wniosek zainteresowanych złożeniem oferty na usługi doradcze dla Koordynatora Klastra "Zielona Kuźnia" zostaje wydłużony termin zadawania pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Wariunków Zamówienia (znak sprawy: DORADZTWO 2/2015/ PO IG 5.1)  do dnia 11 września 2015 r. do godziny 24.00. W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert w tym postępowaniu do dnia 15.09.2015 r. do godz. 11.00. Pozostałe warunki Zapytania Ofertowego nie ulegaja zmianie.