Informacja o wynikach postępowania na dostawę maszyny wytrzymałościowej

 

28.07.2015.

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego

__________________________


dot. wyboru oferenta na dostawę maszyny wytrzymałościowej w ramach projektu "Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria" realizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (znak sprawy: Urządzenie – Maszyna Wytrzymałościowa 9/2015/POIG 5.1) Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego bez procedury odwoławczej (znak sprawy: Urządzenie – Maszyna Wytrzymałościowa 9/2015/POIG 5.1) wybrano jako dostawcę maszyny wytrzymałościowej będącej przedmiotem tego postępowania firmę „SHIM-POL A.M. Borzymowski” z siedzibą w Izabelinie przy ul. Lubomirskiego 5

--     --     --