Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę defektoskopu

1.07.2015.


Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego

__________________________

dot. wyboru oferenta na dostawę defektoskopu do kontroli magnetycznej w ramach projektu "Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria" realizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (znak sprawy: Urządzenie 5/2015/POIG 5.1)

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego bez procedury odwoławczej (znak sprawy: Urządzenie : 5/2015/POIG 5.1) jako dostawcę defektoskopu do kontroli magnetycznej wybrano firmę CGM CIGIEMME s.r.l Societa del Gruppo C.G.M. CIGIEMME S.p.a. z siedzibą w Via Adda, 21- 20090 Opera (Milan), Włochy.