Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę Komory solnej

26.06.2015

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego

__________________________

dot. wyboru oferenta na dostawę komory solnej w ramach projektu "Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria" realizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (znak sprawy: SPRZĘT LABORATORYJNY 6/2015/POIG 5.1) Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego bez procedury odwoławczej (znak sprawy: 6/2015/POIG 5.1)wybrano firmę  Toropol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawcę komory solnej będącej przedmiotem tego postępowania.