Informacja o wynikach postępowania na dostawę Komory solnej

16.06.2015

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego

na dostawę Komory solnej

_______________________________________________________________________


dot. wyboru oferenta na dostawę komory solnej w ramach projektu "Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria" realizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (znak sprawy: SPRZĘT LABORATORYJNY 3/2015/POIG 5.1). Zamawiający informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego bez procedury odwoławczej na dostawę komory solnej (znak sprawy: 3/2015/POIG 5.1), za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Toropol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.