Informacja o wynikach postępowania na dostawę mebli biurowych

13.11.2015

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego

dot. wyboru oferenta na dostawę i montaż mebli: biurowych, konferencyjno-konsultacyjnych, wyposażenia sal konferencyjnych oraz wyposażenia socjalnego w budynku biurowym w Warszawie, przy ul. Taborowej 22 w ramach projektu "Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria" realizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (numer sprawy: DOSTAWA_MEBLI_12/2015/POIG 5.1)

Zamawiający informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego bez procedury odwoławczej na dostawę i montaż mebli za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LUX Janina i Bogusław Lejman Spółka Jawna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.