Zakupione urządzenia


Zakupione urządzenia, umożliwiają świadczenie następujących usług:

1) defektoskop ultradźwiękowy – urządzenie testujące do pomiaru grubości materiału i do wykrywania wad podpowierzchniowych (urządzenie przenośne, wyposażone w zestaw głowic);

 

LABORATORIA IZTECH - DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY2) maszyna współrzędnościowa ze skanerem – sprzęt testujący do badań kontrolnych w procesie testowania elementów gazowej instalacji gazów odnawialnych. Urządzenie jest sterowane komputerem, wyposażone w głowicę do pomiarów wgłębnych, współpracujące z programami Inventor oraz Autocad. Urządzenie umożliwia przeprowadzanie pomiarów geometrii, odchyłki kształtu i położenia wyrobów metalowych w oparciu o model CAD;

 

LABORATORIA IZTECH - MASZYNA WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA ZE SKANEREM

 

3) mikrotwardościomierz z zespołem przygotowania próbek – sprzęt testujący, do przygotowywania próbek w zakresie obciążeń pomiarowych od 0,098 N (10G) do 98,1 N (10 kG), umożliwiający automatyczny cykl pomiarowy obejmujący zmianę obiektywu pomiarowego, wgłębnika, wybór obciążenia, wykonanie odcisku, regulację ostrości obrazu, jasności i kontrastu. Urządzenie jest wyposażone w zespół przygotowania próbek, złożony z przecinarki metalograficznej, automatycznej dwucylindrowej prasy do inkludowania próbek metalograficznych, szlifierko-polerki z głowicą automatyczną i dozownikiem do szlifowania i polerowania zgładów metalograficznych;

 

LABORATORIA IZTECH - MIKROTWARDOŚCIOMIERZ4) konturograf – sprzęt testujący do pomiaru konturu o maksymalnej wysokości do 50 mm, sterowany komputerowo do maszyny wytrzymałościowej, wyposażone w stolik obrotowy-krzyżowy;

LABORATORIA IZTECH - KONTUROGRAF


5) dwuplatformowy mikroskop świetlno-elektroniczny – sprzęt laboratoryjny, urządzenie jest przystosowane do prowadzenia obserwacji metalograficznych. Stanowi zestaw mikroskopów świetlnego i elektronowego skaningowego, sterowanych z centralnego komputera, rozdzielczość 3 nm, powiększenie 7x-1.000.000x, masa próbki do 5 kG, oprogramowanie kierujące mikroskopię elektronową i świetlną, zakres ciśnień 10 – 400 Pa w trybie VP, detektor elektronów odbitych przystosowany do pracy w wysokiej i niskiej próżni, detektor elektronów wtórnych. Urządzenie spełnia funkcje badawcze obserwacji metalograficznych, jest wyposażone w spektrometr EDX do analizy składu chemicznego wytrąceń niemetalicznych;

 

LABORATORIA IZTECH - MIKROSKOP ŚWIETLNO-ELEKTRONOWY6) pełzarka – sprzęt laboratoryjny, stanowiący urządzenie do testu pełzania w zakresie obciążeń pomiarowych do 50 kN przy użyciu wysokich temperatur. Zakres temperatury próby 12000C, sterowanie komputerowe. Urządzenie umożliwia wykonanie testu wg ASTM E 139-06 i ASTM E 292-01. Pomiary za pomocą pełzarki wykonywane są z dokładnością wg DIN EN ISO 7500-2. Pomiar temperatury umożliwia termopara.

 

LABORATORIA IZTECH - PEŁZARKA

 

7) urządzenie do badania współczynnika tarcia Urządzenie do badania współczynnika tarcia – sprzęt laboratoryjny, stanowiący urządzenie do pomiaru momentu dokręcania w zakresie do 200Nm, Umożliwia badanie współczynnika tarcia na połączeniu gwintowym wg ISO 16047: 2007 oraz pomiar z rozbiciem na współczynnik całkowity, pod łbem i na gwincie w zakresie średnic pomiarowych od M3 do M12.

 

LABORATORIA IZTECH - URZĄDZENIE DO BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA

 

 --     --     --