Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

1st European Innovation Area Summit

27 – 29 June 2022 / European Parliament, Brussels

29 czerwca 2022 r. prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii - dr inż. Zygmunt Krasiński - uczestniczył w obradach i debacie w Knowlegde4Innovation Forum, stanowiącym główny  punkt obrad "1st EIA Summit" organizowanym pod auspicjami Parlamentu Europejskiego w Brukseli.  W debacie uczestniczyła także Mariya Gabriel - komisarz  do spraw innowacji, badań naukowych, kultury edukacji i młodzieży. Podstawą programu szczytu było 8 obszarów tematycznych opisanych w Manifeście z lipca 2019 r.(EIA MANIFESTO), wyznaczającego kierunki działań Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w dziedzinie rozwoju polityki innowacyjnej. W szczycie uczestniczyli wybitni naukowcy, innowatorzy, politycy oraz przedstawiciele wiodących koncernów i przedsiębiorstw z Europy.

zyk1

zyk2

Zdjęcia - EU